Kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja

Kippariksi, Ulkomailla purjehtimassa

Kansainvälisen huviveneenkuljettajankirjan hakeminen

Kesän aikana olemme keskustelleet paljon veneiden vuokraamisesta ja kansainvälisestä huviveneenkuljettajankirjasta eli ns. kv-kirjasta. Yritän tiivistää tähän kv-kirjan osaamistodistuksiin liittyviä taustoja sekä mitä todistuksia sinulla tulee olla kun haet kansainvälistä huviveneenkuljettajankirjaa. KV-kirjan hakemista varten tarvittavan osaamisen näyttämiseksi on muutamia erilaisia vaihtoehtoja ja hakijan tulee osoittaa sekä teoreettinen että käytännön veneilyosaamisensa.  

Järjestelmän taustaa

Kansainvälisen huviveneenkuljettajankirjan (englanniksi International Certificate for Operators of Pleasure Crafts eli ICC) osaamisvaatimukset määritellään Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission päätöslauselmassa nro 40. Kyseessä on siis kansainvälinen asiakirja, jonka myöntämisen edellytykset on määritelty kansainvälisesti. Suomi noudattaa tätä päätöslauselmaa, kuten monet muutkin Euroopan valtiot, ja paikalliset viranomaiset tulkitsevat tätä kaikille yhteistä päätöslauselmaa omassa lainsäädännössään. Suomessa kansainvälisen huviveneenkuljettajankirjan myöntämisestä päättää Traficom.

Uusi 1.6.2020 voimaan tullut vesiliikennelaki määrittelee kansainvälisen huviveneenkuljettajankirjan edellytykset seuraavasti:

  • vähintään 16 vuoden ikä
  • ajokortti (tai lääkärintodistus ajokortin saamiseksi)
  • todistus teoriaosaamisesta
  • todistus käytännön veneilyosaamisesta

Lakitekstissä on määritelty, että todistuksen antajaksi teoriaosaamisesta ja käytännön veneilyosaamisesta hyväksytään ”veneilyjärjestö tai merenkulkualan oppilaitos, joka seuraa koulutustoimintaansa ja todistuksenantoaan laatujärjestelmän avulla ja jonka koulutustoimintaa sekä todistuksenantoa koskeva laatujärjestelmä on ulkoisesti arvioitu Liikenne- ja viestintäviraston hyväksymällä tavalla”.

Uusi vesiliikennelaki on siis täsmentänyt määritelmää organisaatioista, jotka voivat kirjoittaa hyväksyttäviä osaamistodistuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että ennen 1.6.2020 osaamisensa on voinut osoittaa ainakin osittain erilaisilla tavoilla kuin nyt. Eli se, että joku on joskus aiemmin saanut huviveneenkuljettajankirjan jollain todistuksella, ei välttämättä riitä nyt uuden lain voimaantulon jälkeen.

Teoriaosaaminen

Teoriaosaamisen näyttämiseksi on ainakin kaksi vaihtoehtoista koulutusorganisaatiota. Molemmat ovat lakitekstin mukaisesti Traficomin auditoimia koulutusjärjestelmiä. Teoriasaamisen sisältö koostuu navigointiosaamisesta ja veneilyn perusteista. Teoriaopetus tapahtuu yleensä pääasiassa luokkahuoneessa talvikaudella. Kursseja ja tenttejä voi suorittaa ympärivuoden etäopetuksena, mutta kontaktiopetusta järjestetään yleensä talvikaudella.

Suomen Navigaatioliitto ylläpitää perinteisiä Saaristomerenkulku ja Rannikkomerenkulku -kursseja sekä niihin liittyviä tenttejä, joita järjestävät muun muassa Suomen Navigaatioliiton alaiset seurat sekä heidän auditoimansa kouluttajat esimerkiksi kansalaisopistoilla ja verkkokursseina. Suomen Navigaatioliiton tutkintoja järjestävät Navigaatioliiton jäsenseurat yleensä kaksi kertaa vuodessa, joulu- ja huhtikuussa.

Suomen Navigoinninopettajien koulutusjärjestelmän mukaiset kurssit ovat nimeltään Navigointi 1 ja Navigointi 2. Näitä kursseja järjestävät Suomen Navigoinninopettajien auktorisoiman kouluttajat esimerkiksi kansalaisopistoilla. Ainakin Suomen Navigoinninopettajilla on mahdollisuus joustavaan tutkintokäytäntöön verkossa.

Kansainvälisen huvivenekuljettajakirjaan tarvittavan teoriaosaamisen voit siis osoittaa suorittamalla Saaristo- ja Rannikkomerenkulun tutkinnot tai Navigointi 1 ja Navigointi 2 tutkinnot. Erityisesti vuorovesiosaamisen vuoksi tarvitaan siis molemmat kurssitasot, mutta nämä molemmat rinnakkaiset järjestelmät täyttävät kv-kirjan vaatimukset.

Käytännön veneilyosaamisen osoittaminen

Purjehduksenopettajat PORY ry:n Traficomin auditoiman laatukäsikirjan mukaan veneilyn käytännön osaamisen näytöksi soveltuu Saaristopäällikkötutkinto tai Rannikkopäällikkökurssi.  PORY on yksi vesiliikennelain tarkoittamista veneilyjärjestöistä, joiden koulutusjärjestelmän Traficom on auditoinut. Todistus joko Saaristopäällikkötutkinnon tai Rannikkopäällikkökurssin suorittamisesta vastaa siis lain edellytyksiä.

Kansainvälisen huvivenekuljettajakirjan saamiseksi vaadittavan osaamistodistuksen veneilytaidoista voi myöntää sellainen veneilyjärjestö, jonka koulutustoimintaa koskevan laatujärjestelmän Traficom on auditoinut. Purjehduksenopettajat PORY ry on yksi tällainen järjestö ja vastaavia veneilyjärjestöjä on useita muitakin, kuten esimerkiksi monet Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n jäsenseurat, joiden kautta osaamistodistus on myös mahdollista suorittaa. Näiden järjestöjen puolesta en voi kirjoittaa, vaan lisätietoja pitää kysyä kyseisistä seuroista.

Kansainvälistä huvivenekuljettajakirjaa haetaan Traficomin verkkopalvelun kautta.

Useat ulkomaiset venevuokraamot edellyttävät vuokrattavan veneen kipparilta kansainvälistä huvivenekuljettajakirjaa osoitukseksi veneilyosaamisesta ja kotimaassakin sillä on helppo osoittaa osaamisensa veneen vuokralle antajalle.

Tämän ei ole tarkoitus olla tyhjentävä kirjoitus kaikista mahdollisista keinoista kansainvälisen huviveneenkuljettajankirjan saamiseksi vaan kuvaus yhdestä reitistä syksyn 2020 tilanteessa osaamisen todistamiseksi.

Lisätietoja

Economic Comission for Europe. Inland Transport Committee. International Certificate of Operators of Pleasure Crafts. Resolution No. 40. 2015

Vesiliikennelaki 1.6.2020.

Traficom.

Suomen Navigaatioliitto ry.

Suomen Navigoinninopettajat ry.

Purjehduksenopettajat PORY ry.

Katso myös:

0 kommenttia

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *